CELKOVÁ pravidla používání KPB v Roudnici n.L.

Individuální návštěvník KPB v Roudnici n.L. má garantováno v ceně vstupného použití hlavního velkého bazénu (VB), šaten, sprch a sociálního zařízení. Jako nadstandard jsou poskytovány služby vířivky (V), parních lázní (S), dětského bazénu (DB) a posilovny (P). Tyto nadstandardní služby mohou být v některých mimořádných situacích nedostupné, např. z důvodů technických (poruchy, údržby apod.), organizačních (mimořádné pronájmy apod.) tzv. kombinovaného provozu. Tyto pronájmy budou publikovány v rozvrzích hodin na webových stránkách a ve vestibulu KPB, v případě výjimečných jednorázových pronájmů bude veřejnost informována buď na webových stránkách nebo přímo u obsluhy ať již telefonicky či ústně.

Časovou délku používání si návštěvníci zvolí sami při placení vstupného. Časové vstupné je pro individuální návštěvy veřejnosti rozdělené na tři cenové skupiny:

 • K-klasické vstupné /dospělí lidé – černý čip/  ……………………..…..……110,- Kč/každou hod
 • Z-zlevněné vstupné / senioři (nad 65) a studenti (do 26) – růžový čip/……… 50,- Kč/každou hod
 • S-speciální vstupné /děti 1-15let a ZTP* – žlutý čip/   …………….……..… 50,- Kč/každou hod
 • D-divák /kdokoli kdo si zakoupí divácký čip na ochoz KPB – bílá karta / .… 10,-Kč/60 min
 • WC při použití občerstvení bez zaplacení vstupného /barevná karta/ ……….   0,-Kč/20 min

*  V případě, že návštěvník ZTP má oprávnění využívat průvodce a má na průkazce vyznačeno ZTP/P je jeho průvodce vpuštěn do KPB s ním za 0,-Kč.

Při každém vstupu je požadována vratná záloha na čip ve výši 100,-Kč. Tato vratná záloha je vrácena proti odevzdání nepoškozeného čipu při odchodu z KPB, případně je použita na doplatek mezi zaplaceným vstupným a cenou za překročení časového limitu pobytu. (Záloha je požadována i na čip pro doprovod ZTP)

ČIP:  A – barevný plastický náramek hodinkového typu sloužící ke vstupu a výstupu do placené části

KPB a k odemknutí a uzamknutí libovolně vybrané skříňky. Minimální časový interval, který je možný si zakoupit, je 60 minut a další možné navýšení doby je po 30 minutách.

B – plastová kartička ve formátu občanského průkazu s nápisem „NÁVŠTĚVNÍK KPB“ (slouží pouze ke vstupu na ochoz velkého bazénu). Časové intervaly, které je možné si zakoupit, jsou 30 minutové (karta pro použití WC je na 20 min. a zdarma).

Individuální návštěvy lze realizovat i na základě PERMANENTNÍHO vstupného. Výhody permanentního vstupného: –  sleva z ceny vstupného činí dle cenové skupiny 25%-30%

 • minimální časový interval je 30 minutový
 • po 30 min. pobytu se pobyt účtuje po minutách za 1/60 ceny
 • umožněn vstup na KPB ještě 30 min před zavírací dobou
 • volný průchod turniketem bez nutnosti čekat na „odbavení“ u pokladny, a to jak při příchodu, tak při odchodu.

Ceny permanentních vstupenek:

 • PK  permanentka klasická ……..…55,80 Kč/hod. (0,93Kč/min)….. minimální cena prvního „nabití“ 600,-Kč + 100,-Kč ceny za čip
 • PZ  permanentka zlevněná ……….44,40Kč/hod. (0,74Kč/min)…..minimální cena prvního „nabití“ 500,-Kč + 100,-Kč ceny za čip
 • PS  permanentka speciální ………….28,20Kč/hod. (0,47Kč/min)…..minimální cena prvního „nabití“ 300,-Kč + 100,-Kč ceny za čip

Při zakoupení permanentního vstupného je návštěvníkovi čip příslušné barvy odprodán za cenu 100,- Kč. Tato hodnota je při pořízení permanentního čipu připočtena k ceně prvního nabití kreditu permanentky. Kredit permanentního čipu lze dle potřeby kdykoliv dobít na pokladně KPB. Minimální cena dobití je u všech druhů permanentek 200,-Kč. Časová platnost permanentního čipu je 12 měsíců od posledního dobití. V případě překročení časové platnosti kredit permanentky propadá, je vynulován a nenávratně ztracen. Permanentka se však dá opětovně nabít i po překročení časové lhůty, ať již byl kredit vyčerpán nebo vynulován. (Délka funkčnosti permanentního čipu je dána pouze jeho fyzickým stavem, to znamená, jak se bude majitel o tento svůj čip starat.) Permanentní čip je přenositelný, ale pouze v rámci cenové skupiny vstupného. Není tedy možné, aby speciální permanentku SP používali dospělí nebo studenti či senioři.  Stejně tak nemohou dospělí používat permanentky zlevněné PZ (určené pro seniory a studenty), ale ani děti nemohou používat permanentky klasické nebo zlevněné a senioři permanentky klasické. V případě, že by tento stav plavčík zjistil, bude tento návštěvník, který neoprávněně použil permanentky z bazénu vykázán a bude muset zaplatit správný druh vstupného. V případě, že nebude ochotný zaplatit správné vstupné, bude mu permanentka odebrána a vyřešení bude uděláno následně se skutečným majitelem permanentky.

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ KPB činnost návštěvníků

Návštěvník, který chce využít KPB aktivním způsobem, musí za tuto službu zaplatit přímo na pokladně KPB. To probíhá tak, že návštěvník při příchodu oznámí pokladní, že chce zakoupit klasickou vstupenku a nahlásí časový údaj, jak dlouhou dobu chce na KPB pobýt (1 hodinu či více). V případě, že požaduje zlevněný typ vstupného, což je seniorské nebo studentské vstupné, prokáže tento požadavek předložením opravňujícího dokladu. U seniorského vstupného předloží návštěvník OP (věkový limit min. 65 let), u studentského vstupného předloží jakýkoliv doklad potvrzující, že jde o osobu trvale se připravující na budoucí povolání (s věkovým limitem max. do 26 let). Chce-li využít vstupného pro ZTP musí se prokázat průkazem ZTP, popřípadě kartou ZTP/P (doprovod)*. Speciální vstupné pro děti je oprávněna využívat osoba do dovršení věku 15 let. Do 10 let je navíc povinnost využívat zařízení KPB pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Obě tyto věkové hranice (10 a 15 let) jsou objektivně nedokladovatelné a záleží pouze na pokladní, jak posoudí stáří dané osoby.

Každý návštěvník KPB, který si zakoupil jednorázovou vstupenku, je povinen vstoupit do placené zóny KPB turniketovým vstupem, který se otevře po přiložení čipu ke čtecímu zařízení a v tom okamžiku se začne návštěvníkovi odpočítávat zaplacený čas. V zaplaceném časovém limitu je započítán i čas na převlečení a umytí před použitím zaplaceného bazénu, případně dalších služeb nabízených na KPB, stejně jako čas na zpětné osprchování osušení a oblečení při odchodu. Pro zvýšení klidu při osušování a oblékání je tolerováno 15 min., kdy není návštěvník sankcionován za nedodržení časového limitu. Teprve v případě, že návštěvník nestihne projít turniketem zpět ani v této 15 min. toleranci, turniket ho z placené zóny nepustí a návštěvník musí požádat pokladní vyúčtování ceny za překročení času.

Vyúčtování překročení času: Překročení času bude účtováno po ¼ hod (tedy za každých 15 min. nad toleranci). Cena za překročení:

 • K-klasické vstupné /dospělí lidé – černý čip/ …………………… prvních 15 min. 0,-Kč;  za každou další započatou ¼ hod. bude účtován doplatek 30,-Kč
 • Z-zlevněné vstupné / senioři (65) a studenti (26) – růžový čip/…. prvních 15 min. 0,-Kč;  za každou další započatou ¼ hod. bude účtován doplatek 25,-Kč
 • S-speciální vstupné /děti 1-15let a ZTP* – žlutý čip/   ……..…… prvních 15 min. 0,-Kč;  za každou další započatou ¼ hod. bude účtován doplatek 15,-Kč
 • D-divák / na ochoze KPB – bílá karta / ………………     5,-Kč/ každou započatou ¼ hod nad 60 min
 • WC při použití občerstvení  /barevná karta/ ………….   10,-Kč/ každou započatou ¼ hod nad 20 min

Používání permanentní vstupenky (předplacený čip kreditem):

Návštěvník, používající permanentní vstupenku (čip), nemusí při příchodu do placené zóny KPB kontaktovat pokladní, ale může přijít rovnou k turniketu a po přiložení permanentního čipu projít rovnou do placené zóny. Turniket ho pustí v případě, že na zůstatku jeho čipu je vyšší korunová částka než činí 30 minutový pobyt v hodnotě ceny dané permanentní hodiny. To znamená, že u:

 • KP-klasická permanentka /  dospělí lidé  –  černý čip /  musí mít minimální zůstatek 30 min. (což je 50% hodinové ceny klasické permanentky),
 • ZP-zlevněná perm. /senioři (65), studenti (26)-růžový čip/ musí mít minimální zůstatek 30 min. (což je 50% hodinové ceny zlevněné permanentky),
 • SP-speciální permanentka /děti 1-15let a ZTP – žlutý čip/  musí mít minimální zůstatek 30 min. (což je 50% hodinové ceny klasické permanentky),

V případě, že zůstatek finančního kreditu na permanentce je nižší než výše uvedené hodnoty (23kč, 19kč a 11kč), turniket návštěvníka do placené zóny nepustí a ten je povinen si permanentku „dobít“ tzn. opětovně předplatit. Nejnižší částka, kterou je možné permanentku naplnit (dobít), je 200,-Kč. Poté již opět může využívat výhod permanentního vstupného jako dřív.

Při odchodu z placené zóny KPB stačí opět pouze přiložit permanentku ke čtecímu zařízení turniketu, který návštěvníka pustí z placené zóny. Zároveň odečte z kreditu finanční hodnotu, rovnající se délce právě ukončeného pobytu na KPB.  Cena je počítána tak, že okamžikem průchodu do placené zóny je odečtena hodnota 30 min. ceny hodinové sazby dané permanentky a další minuty, které stráví návštěvník na bazéně jsou již počítány po minutě skutečně využitého času, tedy každá další minuta po 30. minutě je účtována takto:

 •        KP-klasická permanentka /dospělí lidé – černý čip/ …………. 0,75 Kč / každou minutu po 30 min.
 •        ZP-zlevněná perm. /senioři(65), studenti(26)-růžový čip/ ……0,62 Kč / každou minutu po 30 min.
 •        SP-speciální permanentka /děti 1-15let a ZTP* – žlutý čip/ ….0,35 Kč / každou minutu po 30 min.

V případě, že by kredit (zůstatek) na čipu permanentky byl nižší než cena aktuální návštěvy, pak turniket návštěvníka z placené zóny nepustí a ten musí na pokladně doplatit rozdíl, o který permanentku přečerpal. Zároveň si může permanentku v tuto chvíli znovu nabít (vložit si na ní finanční kredit).

Překročení kreditu permanentky se účtuje za každou započatou ¼ hod (15min.). Dle typu permanentky to je 30,-Kč, 25,-Kč nebo 15,-Kč. Nemá-li u sebe návštěvník žádnou hotovost, zůstane čipová permanentka u pokladní jako jistina následné úhrady a pokladní pustí majitele permanentky bez zaplacení. Dojde-li k následnému zaplacení ceny překročení, tato permanentka bude majiteli vrácena a půjde opětovně dobít. Úhrada za překročení však musí být udělána nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce. Tato lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po překročení času návštěvy. (To znamená, že dojde-li k překročení 31. dne některého měsíce, má majitel čas na úhradu jeden měsíc. Dojde-li k překročení 1. den některého měsíce, má majitel čas na úhradu měsíce dva.) Nedojde-li k úhradě do této doby, propadá čipová permanentka a majitel ji již nemůže dostat zpátky ani, kdyby následně zaplatil cenu za překročení. V takové situaci mu nezbývá nic jiného než si zakoupit permanentku novou.

Použití šatnových skříněk: Po sundání obuvi v místě k přezutí určeném projde návštěvník bos místností se zrcadly a fény a vstoupí do šatny. Veškeré otevřené skříňky jsou pro návštěvníka k dispozici. Jeho vstupní čip není vázán na konkrétní skříňku. Návštěvník si vybere, kteroukoliv otevřenou skříňku a vyzkouší funkčnost jejího zámku! Tuto zkoušku udělá tak, že skříňku zavře a lehce přitlačí na dveře skříňky. Na zámek zavřené skříňky přiloží čip. Ozve se charakteristický zvuk zamykacího mechanismu a skříňka je zamčená, což vyzkouší lehkým přitáhnutím zámku k sobě. Opětovným přiložením čipu k zámku dojde k otevření skříňky. Pak již se je možné převléknout a skříňku zamknout skutečně. Čip si navlékne na zápěstí a jde využívat služeb KPB. Po návratu čip opět přiloží k zámku „dané“ skříňky čímž ji odemkne a převlékne se. Při odchodu zákazník nechá skříňku otevřenou dokořán!

Divák: Kdokoli, kdo se bude chtít pouze dívat má tuto možnost po zakoupení diváckého čipu, který je divák povinen nosit na krku tak, aby byl zřetelně viditelný. Divák může vstoupit pouze na ochoz velkého bazénu a odtud sledovat dění. Z hygienických důvodů není umožněno, aby diváci mohli být v jiných částech KPB. Divák se nepřevléká do plaveckého úboru, pouze si před vstupem na ochoz bazénové haly sundá nad schodištěm boty.

I u tohoto druhu čipu je požadována vratná záloha na čip ve výši 100,-Kč. Tato vratná záloha je vrácena proti odevzdání nepoškozeného čipu při odchodu z placené části KPB. Divácké vstupné je jednotné a činí 10,-Kč/30 min. I zde je účtováno překročení časového limitu není zde však tolerančních 15 minut na převlečení. U diváka (bílá čipová karta) činí sazba 8,-Kč/ každou započatou ¼ hod nad 30 min

Doprovod: Jde především o případy kurzů a výuk malých dětí. V případě, že někdo doprovází návštěvníka KPB (obvykle jde o dospělého člověka doprovázejícího dítě na jeho kurz, trénink nebo jinou činnost na KPB), je i tato doprovázející osoba povinna zakoupit si normální vstupenku (dle své kategorie) na pokladně KPB a s ní potom může doprovodit dítě a zároveň využívat služeb KPB způsobem, který nebude narušovat běh probíhající aktivity na KPB. I v tomto případě platí běžná pravidla pro časové programování čipů (hodinové intervaly, 15 minut tolerance a úhrady za překročení časů).

Doprovod ZTP/P je realizován zdarma. Doprovázející osoba ZTP/P však musí jednoznačně dodržet veškeré hygienické předpisy a musí se tedy chovat jako aktivní návštěvník KPB. Musí být převlečena do plaveckého úboru a dodržovat všechna další ustanovení návštěvního řádu KPB.