nahrávám

KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    

Pravidla provozu masérny

Masérna na KPB je provozována jako privátní služba soukromé osoby v pronájmu.

Návštěvník masérny se řídí těmito pokyny a pokyny provozovatele.

  • Návštěva masérny je časově omezena na 1 hodinu. Návštěvník nevstupuje do jiných částí KPB než jsou vyhrazeny pro tuto službu. / masérna, WC /.
  • Každý návštěvník obdrží na pokladně KPB identifikační kartu – „Návštěva – masérna“.
  • Provozovatel masérny si návštěvníka vyzvedne při vstupu do placeného prostoru KPB a po masáži následně návštěvníka vyprovodí k turniketu u pokladny.
  • Objednávat si masáž mohou návštěvníci jak v provozní době masérny ( při návštěvě plaveckého bazénu), tak telefonicky ( tel. 774 944 263 )
  • Služba masérny je oddělena od služeb KPB, chce-li návštěvník před či po masáži využít služeb KPB musí si zakoupit vstupenku nebo použít permanentní čip.
  • V ostatních případech se návštěvníci řídí návštěvním řádem KPB nebo pokyny zaměstnanců KPB.