Pravidla pro používání permanentní vstupenky na KPB v Roudnici n.L.

Permanentní vstupenka (předplacený čip)

Individuální návštěvy lze realizovat i na základě PERMANENTNÍHO vstupného. Výhody permanentního vstupného:

 • sleva z ceny vstupného činí dle cenové skupiny 25%-30%
 • minimální časový interval je 30 minutový
 • po 30 min. pobytu se pobyt účtuje po minutách za 1/60 ceny
 • umožněn vstup na KPB ještě 30 min před zavírací dobou
 • volný průchod turniketem bez nutnosti čekat na „odbavení“ u pokladny, a to jak při příchodu, tak při odchodu.

Ceny permanentních vstupenek:

 • PK  permanentka klasická ……..…55,80Kč/hod. (0,93Kč/min)….. minimální cena prvního „nabití“ 600,-Kč + 100,-Kč ceny za čip
 • PZ  permanentka zlevněná ……….44,40Kč/hod. (0,74Kč/min)…..minimální cena prvního „nabití“ 500,-Kč + 100,-Kč ceny za čip
 • PS  permanentka speciální ………….28,20Kč/hod. (0,47Kč/min)…..minimální cena prvního „nabití“ 300,-Kč + 100,-Kč ceny za čip

Při zakoupení permanentního vstupného je návštěvníkovi čip příslušné barvy odprodán za cenu 100,- Kč. Tato hodnota je při pořízení permanentního čipu připočtena k ceně prvního nabití kreditu permanentky. Kredit permanentního čipu lze dle potřeby kdykoliv dobít na pokladně KPB. Minimální cena dobití je u všech druhů permanentek 200,-Kč. Časová platnost permanentního čipu je 12 měsíců od posledního dobití. V případě překročení časové platnosti kredit permanentky zůstává. Před dalším vstupem je nutné čip dobít, min. částkou 200.- Kč.  Permanentní čip je přenositelný, ale pouze v rámci cenové skupiny vstupného. Není tedy možné, aby speciální permanentku SP používali dospělí nebo studenti či senioři.  Stejně tak nemohou dospělí používat permanentky zlevněné PZ (určené pro seniory a studenty), ale ani děti nemohou používat permanentky klasické nebo zlevněné a senioři permanentky klasické. V případě, že by tento stav plavčík zjistil, bude tento návštěvník, který neoprávněně použil permanentky z bazénu vykázán a bude muset zaplatit správný druh vstupného. V případě, že nebude ochotný zaplatit správné vstupné, bude mu permanentka odebrána a vyřešení bude uděláno následně se skutečným majitelem permanentky.

Návštěvník, používající permanentní vstupenku (čip), nemusí při příchodu do placené zóny KPB kontaktovat pokladní, ale může přijít rovnou k turniketu a po přiložení permanentního čipu projít do placené zóny. Turniket ho pustí v případě, že na zůstatku jeho čipu je vyšší korunová částka než činí 30 minutový pobyt. To znamená, že u:

 • KP-klasická permanentka /dospělí – černý čip/ musí mít minimální zůstatek 30 min. (což je 50% hodinové ceny klasické permanentky),
 • ZP-zlevněná perm./senioři (65), studenti(26)-růžový čip/ musí mít minimální zůstatek 30 min. (což je 50% hodinové ceny zlevněné permanentky),
 • SP-speciální permanentka /děti 1-15let, ZTP – žlutý čip/ musí mít minimální zůstatek 30 min. (což je 50% hodinové ceny klasické permanentky),

V případě, že by kredit (zůstatek) na čipu permanentky byl nižší než cena aktuální návštěvy, pak turniket návštěvníka z placené zóny nepustí a ten musí na pokladně doplatit rozdíl, o který permanentku přečerpal. Zároveň si může permanentku v tuto chvíli znovu nabít (vložit si na ní finanční kredit).

Aktuální čas, zbývající na permanentní vstupence může návštěvník zjistit přiložením čipu k veřejné čtečce umístěné na boční straně pokladního pultu v placené zóně.

Proplacení nevyčerpaného kreditu permanentek není možné, s výjimkou výjimečných případů, které lze řešit s vedoucím KPB. Zálohu 100,- Kč je možné vyplatit oproti vrácení nepoškozeného čipového náramku.

Překročení kreditu permanentky se účtuje za každou započatou ¼ hod (15min.) viz. ceník vstupného KPB. Nemá-li u sebe návštěvník žádnou hotovost, zůstane čipová permanentka u pokladní jako jistina následné úhrady a pokladní pustí majitele permanentky bez zaplacení. Dojde-li k následnému zaplacení, tato permanentka bude majiteli vrácena a půjde opětovně dobít. Cena za překročení musí být uhrazena nejpozději do jednoho měsíce. Nedojde-li k úhradě v této lhůtě, čipová permanentka propadá a majitel ji již nemůže dostat zpátky, ani kdyby následně zaplatil cenu za překročení. V takové situaci mu nezbývá nic jiného než si zakoupit permanentku novou.