nahrávám

KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    KPB dle nařízení vlády do odvolání uzavřen.                    

Pravidla pro používání permanentní vstupenky na KPB v Roudnici n.L.

Permanentní vstupenka (předplacený čip)

Individuální návštěvy lze realizovat i na základě PERMANENTNÍHO vstupného. Výhody permanentního vstupného:

 • sleva z ceny vstupného činí dle cenové skupiny 25%-30%
 • minimální časový interval je 30 minutový
 • po 30 min. pobytu se pobyt účtuje po minutách za 1/60 ceny
 • umožněn vstup na KPB ještě 30 min před zavírací dobou
 • volný průchod turniketem bez nutnosti čekat na „odbavení“ u pokladny, a to jak při příchodu, tak při odchodu.

Ceny permanentních vstupenek:

 • PK  permanentka klasická ……..…55,80Kč/hod. (0,93Kč/min)….. minimální cena prvního „nabití“ 600,-Kč + 100,-Kč ceny za čip
 • PZ  permanentka zlevněná ……….44,40Kč/hod. (0,74Kč/min)…..minimální cena prvního „nabití“ 500,-Kč + 100,-Kč ceny za čip
 • PS  permanentka speciální ………….28,20Kč/hod. (0,47Kč/min)…..minimální cena prvního „nabití“ 300,-Kč + 100,-Kč ceny za čip

Při zakoupení permanentního vstupného je návštěvníkovi čip příslušné barvy odprodán za cenu 100,- Kč. Tato hodnota je při pořízení permanentního čipu připočtena k ceně prvního nabití kreditu permanentky. Kredit permanentního čipu lze dle potřeby kdykoliv dobít na pokladně KPB. Minimální cena dobití je u všech druhů permanentek 200,-Kč. Časová platnost permanentního čipu je 12 měsíců od posledního dobití. V případě překročení časové platnosti kredit permanentky zůstává. Před dalším vstupem je nutné čip dobít, min. částkou 200.- Kč.  Permanentní čip je přenositelný, ale pouze v rámci cenové skupiny vstupného. Není tedy možné, aby speciální permanentku SP používali dospělí nebo studenti či senioři.  Stejně tak nemohou dospělí používat permanentky zlevněné PZ (určené pro seniory a studenty), ale ani děti nemohou používat permanentky klasické nebo zlevněné a senioři permanentky klasické. V případě, že by tento stav plavčík zjistil, bude tento návštěvník, který neoprávněně použil permanentky z bazénu vykázán a bude muset zaplatit správný druh vstupného. V případě, že nebude ochotný zaplatit správné vstupné, bude mu permanentka odebrána a vyřešení bude uděláno následně se skutečným majitelem permanentky.

Návštěvník, používající permanentní vstupenku (čip), nemusí při příchodu do placené zóny KPB kontaktovat pokladní, ale může přijít rovnou k turniketu a po přiložení permanentního čipu projít do placené zóny. Turniket ho pustí v případě, že na zůstatku jeho čipu je vyšší korunová částka než činí 30 minutový pobyt. To znamená, že u:

 • KP-klasická permanentka /dospělí – černý čip/ musí mít minimální zůstatek 30 min.
  (což je 50% hodinové ceny klasické permanentky),
 • ZP-zlevněná perm./senioři (65), studenti(26)-růžový čip/ musí mít minimální zůstatek 30 min.
  (což je 50% hodinové ceny zlevněné permanentky),
 • SP-speciální permanentka /děti 1-15let, ZTP – žlutý čip/ musí mít minimální zůstatek 30 min.
  (což je 50% hodinové ceny klasické permanentky),

V případě, že by kredit (zůstatek) na čipu permanentky byl nižší než cena aktuální návštěvy, pak turniket návštěvníka z placené zóny nepustí a ten musí na pokladně doplatit rozdíl, o který permanentku přečerpal. Zároveň si může permanentku v tuto chvíli znovu nabít (vložit si na ní finanční kredit).

Aktuální čas, zbývající na permanentní vstupence může návštěvník zjistit přiložením čipu k veřejné čtečce umístěné na boční straně pokladního pultu v placené zóně.

Proplacení nevyčerpaného kreditu permanentek není možné, s výjimkou výjimečných případů, které lze řešit s vedoucím KPB. Zálohu 100,- Kč je možné vyplatit oproti vrácení nepoškozeného čipového náramku.

Překročení kreditu permanentky se účtuje za každou započatou ¼ hod (15min.) viz. ceník vstupného KPB. Nemá-li u sebe návštěvník žádnou hotovost, zůstane čipová permanentka u pokladní jako jistina následné úhrady a pokladní pustí majitele permanentky bez zaplacení. Dojde-li k následnému zaplacení, tato permanentka bude majiteli vrácena a půjde opětovně dobít. Cena za překročení musí být uhrazena nejpozději do jednoho měsíce. Nedojde-li k úhradě v této lhůtě, čipová permanentka propadá a majitel ji již nemůže dostat zpátky, ani kdyby následně zaplatil cenu za překročení. V takové situaci mu nezbývá nic jiného než si zakoupit permanentku novou.